මෙම වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

ශීතකරණ චුම්බකය

 • fridge magnet

  ශීතකරණ චුම්බකය

  මූලික ලක්ෂණ
  බෝතල් විවෘත කිරීමේ ශීතකරණයේ චුම්බක ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි අතර ඒවා භාවිතා කරන සෑම අවස්ථාවකම ඔබේ ප්‍රවර්ධන නාමය මතක තබා ගනු ඇත.
  අපගේ ප්‍රවර්ධන-ෆ්ලෙක්ස් ශීතකරණයේ චුම්බක කල් පවතින හා සැහැල්ලු ය - සිදුවීමක් හෝ සමාගම් ප්‍රවර්ධනයක් සඳහා අපූරු ප්‍රවර්ධන දීමනා.
  2D සහ 3D ශීතකරණ චුම්බක නිර්මාණය වඩාත් කැපී පෙනෙන දෙයක් සඳහා ජයග්‍රාහකයෙකි.